Hulp voor (huis)arts

kindertherapeut voor huisarts

Soms komen er kinderen op uw spreekuur met klachten als buik- of hoofdpijn, somberheid, tics of anders en krijgt u de indruk dat aan deze lichamelijke klachten, sociale of emotionele oorzaken ten grondslag liggen, dan kan kindertherapie een uitkomst zijn.

Ik bied begeleiding bij en geef psycho-educatie ten aanzien van:
  • de verschillende ontwikkelingsfases van kinderen
  • opvoeding in vertrouwen
  • de inter-actie tussen elkaar en met anderen
  • verlies, rouw en sterven

In de therapie staat het kind centraal, het kind is de deskundige van zichzelf. Het weet zelf het beste hoe het zich voelt, wat het kan en hoe het denkt. Ieder kind heeft zijn eigen wijsheid. Ook ten aanzien van zijn eigen probleem. In de therapie help ik het kind zijn veerkracht hierin te vinden of hervinden.

Als ouders hun kind bij mij aanmelden met lichamelijke klachten, zal ik vragen of dit al medisch onderzocht is en wat er al aan gedaan is. Ook of er al eerder hulpverlening geraadpleegd is en of de (huis)arts op de hoogte is van de aanmelding. Ik vraag altijd toestemming om contact op te nemen met de (huis)arts.

Ik beschouw de huisarts als vertrouwensrelatie voor zowel het kind als de ouders, die tegelijk ook het overzicht houdt over de verschillende vormen van hulpverlening binnen een gezin.

Op deze manier komt en een veilig netwerk waar ouders en kinderen steun ervaren, waar en wanneer dit nodig is. Soms gaat het om een korte of langdurige behandeling voor het kind, soms zijn een aantal sessies ouderbegeleiding voldoende om samen weer verder te gaan.

De therapie kan goed gecombineerd worden met andere diagnostische en medische behandelingen. Het is belangrijk om dit bij aanmelding te bespreken, zodat ik uw cliënt op een fijne en veilige manier kan ondersteunen.

Wilt u meer weten over wat ik voor uw cliënt kan doen, neem dan gerust contact met mij op.

Therapie kan een enorme steun in de rug zijn!

Veerkracht | 2014