Over Praktijk voor Integratieve Kindertherapie Veerkracht

kindertherapie veerkracht ruimte
kindertherapie veerkracht ruimte
kindertherapie veerkracht ruimte
kindertherapie veerkracht ruimte
kindertherapie veerkracht kinderwerken

De veerkracht (her)vinden

Veerkracht is het vermogen om, na te zijn uitgerekt of ingedrukt, weer de oorspronkelijke vorm of positie in te nemen. Het vermogen om te herstellen (volgens de grote van Dale)

Kinderen hebben dit vermogen. In hun spel, fantasie en dromen kunnen zij oplossingen bedenken voor ieder probleem. Hun wereld is ruim, tijdloos, kleurig, onontdekt en vol vertrouwen.

Veerkracht biedt kindertherapie als een hulpbron om bij die oplossing te komen. Met respect voor jezelf, de ander en de omgeving nieuwe wegen vinden, die dicht bij de oorsprong liggen. De oorsprong van liefde.

Alles is Liefde!

Irma Kops

Sinds februari 2005 ben ik als therapeut beëdigd en werk ik met kinderen, ouders, begeleiders en leraren. In juni 2008 heb ik de vierjarige Post-HBO opleiding tot kindertherapeut aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie voltooid. Ik heb mij daarbij gespecialiseerd in Integratieve Kindertherapie. In 2008 ben ik vervolgens mijn eigen praktijk, Veerkracht, in Den Haag gestart. Verder geef ik verschillende trainingen en workshops op scholen en bij welzijnsorganisaties.

Na de middelbare school heb ik MBO-Cultureel Werk gestudeerd. Daarna heb ik verschillende creatieve cursussen gevolgd, o.a. kinderverhalen schrijven, theater, edelsmeden en tekenen. Ik heb gewerkt in verschillende settings: restaurant, filmhuis, drukkerij en in een poppentheater.

Door mijn ervaring als poppenspeelster ontdekte ik de magische wereld van kinderen. Kinderen kunnen zich gemakkelijk verplaatsen in de poppen en in het verhaal en komen zelf met prachtige oplossingen.

Ik ontdek(te) dat ik zelf heel gemakkelijk contact met de kinderen maak. In het theater zie ik grote groepen kinderen langs komen en is er maar een kort moment om van dit contact gebruik te maken. Contact maken, daar gaat het uiteindelijk om.

kindertherapeut irma kops

Even voorstellen!

Mijn naam is Irma Kops, ik ben moeder van twee dochters en een zoon.

Mijn interesse gaat uit naar kinderen die zichtbaar of voelbaar niet goed in hun vel zitten. Hoe komt het dat dit kind doet zoals hij doet? En is er iets waarmee ik dit kind zou kunnen helpen? Vragen, waarbij Integratieve Kindertherapie prima uitkomst biedt. Ik ben kindertherapeut met hart en ziel. Want kinderen vind ik geweldige mensen. En het is heerlijk om hen spelenderwijs weer op weg te helpen. Zodat ze zich fijn kunnen voelen, ondanks dat ze soms vervelende dingen meemaken.

Werkwijze: kindsessies en oudergesprekken

Na ons eerste telefonisch contact vult u een vragenformulier (PDF) in.
Dit formulier ontvang ik graag drie dagen voor ons eerste gesprek, het intakegesprek. In dit gesprek vertelt u mij over uw ervaringen met uw kind en de klacht.

Wanneer wij gezamelijk vinden dat uw kind bij mij terecht kan met zijn probleem, volgen vijf sessies met het kind.
Een sessie met een kind vindt éénmaal per week plaats en duurt een uur. Na deze vijf keer volgt een oudergesprek, waarin ik mijn ervaringen vertel. We bespreken of verdere therapie nodig is en waar de vervolgbehandeling uit zal bestaan. Tevens bespreek ik met u hoe u het proces van het kind kunt ondersteunen.

Bij de oudergesprekken zijn in principe beide ouders aanwezig.

Ook de school kan een belangrijke informatieve en ondersteunende rol spelen.
Indien dit wenselijk is neem ik contact op met de school. Het kind volgt de therapie op vrijwillige basis. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind voorafgaand aan de therapie voldoende geïnformeerd is. Als hulpmiddel hiervoor is er een aparte pagina voor kinderen op deze website te vinden.

Na afloop van het traject krijgen ouders een evaluatieformulier toegestuurd, dat ingevuld aan mij teruggestuurd kan worden.

Afspraak maken
Kosten
Intakegesprek € 90
Oudergesprek € 90
Kind sessie € 90
Schoolbezoek € 90
Schriftelijke rapportage € 70
  • De kosten van workshops voor ouders of leerkrachten is afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie en is nader over een te komen.

Afmeldingen
Afmeldingen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden doorgegeven via telefoonnummer 06 14 44 15 16 In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend.

Vergoeding

Veel verzekeraars vergoeden de therapie (deels) in het aanvullende pakket. Informeert u bij uw verzekeraar welke vergoeding voor uw verzekeringspakket van toepassing is. Dat verschilt per verzekering. De kindertherapie valt voor verzekeraars onder de alternatieve zorgverlening.

  • Een overzicht van de verzekeraars die vergoeden: Univé, Zorg en Zekerheid, CZ, Menzis, Lancyr, UMC, Kruidvat, Iza, VvAA, AZVZ, Trias, FBTO, Confior, De Goudse, Ohra, De Friesland, Kiemer, PMA, Delta LLoyd, IZZ, Aevitae, VGZ, ONVZ, Ander zorg, SIZ, PNO, Aegon, IAK, Zilverenkruis, PWZ en Interpolis
  • Meer informatie kunt u vinden op de website van de Vereniging Van en Voor Kindertherapeuten: www.vvvk.nl
  • Niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandelingen, verricht door een Integratief Kindertherapeut. In dat geval is het goed om contact met mij op te nemen zodat we de mogelijkheden kunnen overleggen. Eventueel is het ook mogelijk om een verzoek om coulance te doen. Bij eventuele aanvraag kan ik u helpen.
Tips

De volgende tips zijn belangrijk om de kans op vergoeding te vergroten:

  • Stuur de nota's altijd in en bewaar een kopie voor u zelf
  • Ik kan, op verzoek van de verzekeraar, een behandelplan maken
  • In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst van uw gemeente. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden, ook werkenden kunnen hierop een beroep doen
  • Raadpleeg uw huisarts en/of andere behandelaar en vraag zonodig om een verwijzing
  • U kunt de gemaakte kosten voor de therapie als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte aftrekken
Gegevens

Veerkracht is aangesloten bij de VvvK, Vereniging van & voor Kindertherapeuten, en is daarmee gelijk bij RBNG (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) onderhevig aan het tuchtrecht van de TBNG (Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg).

VIT lidmaatschapsnummer: 755.21 A

RBCZ-lidmaatschapsnummer: 409028R

SCAG-lidmaatschapsnummer: 11840

SKJ nr: 100028342

AGB-code: 90017782

K.v.K.: 27328797

  • Het AGB-zorgverlenersnummer is van belang voor declaratie bij uw verzekeraar en staat vermeld op de factuur van Veerkracht.

Referenties

Voor verwijzers die hulp zoeken

Doorverwijzen kan iedereen die beroepshalve met ouders en kinderen te maken heeft:
huisarts, psycholoog, specialist, logopedist, fysiotherapeut, (klassiek) homeopaat, advocaat, leerkracht, intern begeleider, (relatie)therapeut, mediator, coach, bedrijfsleider of manager.

Afspraak maken